Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Quảng Nam

Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Quảng Nam

Khôi phục dữ liệu hard disk 500GB

Khôi phục dữ liệu-Seagate-250GB

– Ngày 17/7/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Quảng Nam (O918225108/ O905662648). Hard disk 250GB model: ST250DM000 của khách hàng được chúng tôi tiếp nhận.  Chúng tôi đã khôi phục lại thành công toàn bộ dữ liệu cho khách hàng ngay sau đó.

Read More »