Khôi phục dữ liệu hard disk 500GB

Khôi phục dữ liệu hard disk 500GB
5 (100%) 3 votes

– Ngày 17/7/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Quảng Nam (O918225108/ O905662648). Hard disk 250GB model: ST250DM000 của khách hàng được chúng tôi tiếp nhận.  Chúng tôi đã khôi phục lại thành công toàn bộ dữ liệu cho khách hàng ngay sau đó.

Khôi phục dữ liệu-Seagate-250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *