Tag Archives: Cứu dữ liệu Quảng Trị

Recover data ổ cứng Desktop Samsung 80 GB

Recover-Samsung-80GB

– Ngày 4/8/2017 Recover data ở Quảng Trị cho khách hàng là anh Tiến (O916764345). Ổ cứng của anh là Desktop Samsung 80GB model: HD081GJ. Theo yêu cầu của khách hàng, ngay sau đó cuudulieuhdd.com đã recover toàn bộ dữ liệu cho anh.  

Read More »