Recover data ổ cứng Desktop Samsung 80 GB

Recover data ổ cứng Desktop Samsung 80 GB
5 (100%) 2 votes

– Ngày 4/8/2017 Recover data ở Quảng Trị cho khách hàng là anh Tiến (O916764345). Ổ cứng của anh là  Samsung Desktop 80GB model: HD081GJ. Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã recover toàn bộ dữ liệu cho anh.

Recover-Samsung-80GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *