Tag Archives: Cứu dữ liệu USB

Recover dữ liệu USB 8Gb bị lỗi

Recover data USB 8GB

Ngày 10/4/2017 Recover dữ liệu cho chị Phượng (O988185589). Cổng USB flash 8GB dấu hiệu không mở được dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho chị Phượng.

Read More »
Call Now Button