Tag Archives: lấy lại dữ liệu ổ cứng yêu cầu format

Recover data Hitachi 500GB đòi format

Recover HTS5405050A7

– Ngày 3/4/2017 recover data cho chị Duyên (O907637250). hard disk Hitachi 500GB model: HTS5405050A7. biểu hiện ổ cứng máy tính đòi format đầu từ bị lỗi. dữ liệu của bạn đã khôi phục thành công.

Read More »