Tag Archives: Virus mất dữ liệu

Khôi phục data Samsung 250GB bị Virus

Ngày 1/4/2017 khôi phục data cho anh Đa (O979434303). Đĩa cứng Hãng Samsung 250GB model: HD252HJ bị Virus bị mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu của anh Đa được Recover lại toàn vẹn.

Read More »
Call Now Button