Chức năng của World Wide Web (www)

Rate this post

World Wide Web là gì? Chức năng của World Wide Web? Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho bạn một số thông tin về thuật ngữ này.

1.World Wide Web là gì?

World Wide Web

 

World Wide Web (www) là một không gian thông tin mà các văn bản và các tài nguyên web được xác định bởi URL, liên kết với nhau bằng siêu liên kết, và có thể được truy cập thông qua internet.

World Wide Web được phát minh bởi nhà khoa học Anh Tim Berners – Lee vào năm 1989. Ông đã viết các trình duyệt web đầu tiên vào năm 1990 trong khi làm việc tại CERN ở Thụy Sĩ. Nó được gọi đơn giản là Web. Khi sử dụng các thuộc ngữ (trang web, trình duyệt web, website, máy chủ web, truy cập web, tìm kiếm web, công nghệ web,…) nó luôn được viết bằng chữ thường. Ban đầu thường được viết là “Web”, nhưng hiện nay phổ biến viết là “Web”.

World Wide Web là trung tâm của sự phát triển công nghệ thông tin và là hàng tỷ công cụ chính của người sử dụng để tương tác với internet. Trang web chủ yếu là tài liệu văn bản định dạng và chú thích với Hypertext Markup Language (HTML). Ngoài định dạng văn bản, các trang web có thể chứa hình ảnh, đoạn video, phần mềm được của người dùng trình duyệt web như các trang nội dung đa phương tiện. Nhúng các siêu liên kết cho phép người người sử dụng để điều hướng giữa các trang web. Nhiều trang web với một chủ đề chung, một tên miền phổ biến cũng có thể được gọi là một trang web. Trang web có thể chủ yếu là thông tin, giải trí hoặc cho mục đích của một tổ chức thương mại, Chính phủ hoặc phi chính phủ.

Thường không phân biệt nhiều giữa các điều khoản của internet và World Wide Web. Tuy nhiên, hai yếu tố này là không hẳn giống nhau. Internet là một hệ thống toàn cầu của kết nối mạng máy tính. Ngược lại, World Wide Web là một bộ sưu tập toàn cầu của các tài liệu văn bản và các nguồn lực, liên kết bởi các siêu liên kết và các URI. Nguồn tài nguyên web thường được truy cập sử dụng bởi HTTP, đó là một trong nhiều giao thức truyền thông internet.

Xem một trang web trên World Wide Web thường bắt đầu bằng cách đánh URL của trang vào trình duyệt web hoặc click vào một siêu liên kết đến trang đó. Các trình duyệt web sau đó sẽ khởi động một loạt các thông điệp truyền thông nền để lấy và hiển thị các trang yêu cầu. Trong những năm 1990, sử dụng một trình duyệt web để xem trang web và di chuyển từ một trang web khác thông qua các hyperlink đã được biết đến như “duyệt”, “lướt web”, hoặc “điều hướng các trang web”.

2.Chức năng của World Wide Web

  • Liên kết

Hầu hết các trang web chứa các liên kết đến các trang khác có liên quan. Trong HTML cơ bản thì một siêu liên kết được thể hiện như sau:

World Wide Web

Các tài nguyên web kết nối với nhau thông qua các liên kết siêu văn bản. Cấu trúc của liên kết được mô tả bởi webgraph, các nút của webgraph tương ứng với các trang web (hoặc URL). Theo thời gian, nhiều nguồn tài nguyên web được trỏ đến bởi các siêu liên kết biến mất, dời đi hoặc được thay thế bằng nội dung khác nhau.

  • Cập nhật năng động của trang web

JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản mà ban đầu được phát triển vào năm 1995 bởi Brendan Eich, sau đó là Netscape để sử dụng trong các trang web, sau đó các phiên bản tiêu chuẩn được gọi là ECMAScript. Để làm cho các trang web tương tác nhiều hơn, một số ứng dụng web cũng sử dụng JavaScript. Client-side script được cung cấp với các trang có thể làm cho các yêu cầu HTTP bổ sung cho các máy chủ, hoặc là để đáp ứng với hành động người dùng, chẳng hạn như việc di chuyển chuột hoặc nhấp chuột. Phản ứng của máy chủ được sử dụng để sửa đổi các trang hiện tại chứ không phải là tạo ra một trang mới với mỗi câu trả lời, vì vậy các máy chủ chỉ cần cung cấp hạn chế và thông tin sẽ gia tăng.

  • Tiền tố WWW

Nhiều hostname sử dụng cho World Wide Web bắt đầu với www vì thực tế lâu dài của việc đặt tên host Internet theo các dịch vụ mà họ cung cấp. Các tên máy của một máy chủ web thường là www, trong cùng một cách mà nó có thể là “ftp” cho một máy chủ FPT, và “news” hoặc “nntp” cho một máy chủ web USENET. Việc sử dụng www không yêu cầu bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật nào.

Khi một người dùng gửi một tên miền không đầy đủ trong một trình duyệt web, một số trình duyệt web sẽ tự động thử thêm tiền tố www để bắt đầu và sau đó có thể là “.com”, “.org” và “.net” ở cuối. Ví dụ nhập “Microsoft” có thể được biến đổi thành http://www.microsoft.com. Tính năng này bắt đầu xuất hiện trong phiên bản đầu của Mozilla Firefox, khi nó vẫn còn có tên tạm thời là Firebird vào đầu năm 2003.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button