Tag Archives: ổ cứng bị chết cơ

Recover data hdd Hitachi Desktop bị chết cơ

Ngày 17/4/2017 cứu dữ liệu hdd có tiếp nhận đĩa cứng của anh Mạnh (O1657135110). Hard disk Desktop Hitachi 320GB, model: HDS721032CLA362 bị chết cơ. Dữ liệu của anh Mạnh được Recover lại toàn bộ.  

Read More »
Call Now Button