Tag Archives: Ổ cứng Hitachi

Phục hồi data ổ cứng Hitachi 500GB hư đầu đọc

– Ngày 2/3/2017 phục hồi data hard drive cho anh Hiếu (O978859666). Ổ cứng máy tính Hitachi 500Gb model: HTS5450A7. Nguyên nhân hư đầu đọc , khả năng lấy lại thấp. Sau 1 ngày cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu thành công dữ liệu cho anh Hiếu.

Read More »

Khôi phục dữ liệu data Hitachi 500GB bad nhẹ

– Ngày 25/2/2017 khôi phục data cho anh Phương (O912905008). Đĩa cứng Hitachi 500GB model: HTS545050 được khách hàng mang đến trong tình trạng ổ cứng không hoạt động, treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bad nhẹ. Data được recover xong sau 1 ngày.  

Read More »
Call Now Button