Blog Layout

Recover data HDD Samsung 80GB

0.0 00 Ngày 19/5/2018 recover data cho anh Hoàng – 09787xx673. Ổ cứng máy bàn Samsung 80GB model HD082GJ không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Sau 2 ngày dữ liệu được chúng tôi khôi phục thành công và bàn giao ngay sau đó.

Read More »
Call Now Button