Blog Layout

Recover dữ liệu HDD Western 500Gb chết cơ

Cứu dữ liệu Western 500GB

Recover dữ liệu HDD Western 500Gb chết cơ5 (100%) 1 vote – Ngày 25/8/2017 recover dữ liệu ở Bắc Giang cho khách hàng (O906066833). Ổ cứng của khách hàng là Western 500GB model :WD5000LPVX  bị chết cơ.  Cuudulieuhddd.com tiến hành lấy lại thành công toàn bộ data ngay sau đó.

Read More »