Blog Layout

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb bị chết cơRate this post Ngày 21/5/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Chiến – 09891xx185. Ổ cứng Samsung 80GB model HD082GJ không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi cứu lại thành công và bàn giao cho …

Read More »

Recover data HDD Samsung 80GB

Recover data HDD Samsung 80GBRate this post Ngày 19/5/2018 recover data cho anh Hoàng – 09787xx673. Ổ cứng máy bàn Samsung 80GB model HD082GJ không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Sau 2 ngày dữ liệu được chúng tôi khôi phục thành công và bàn giao ngay sau đó.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơRate this post Ngày 18/5/2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Hoan – 09668xx866. Ổ cứng Seagate 500GB model ST500DM002 không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ đang bị chết cơ, đĩa kém, vật tư hiếm và khả năng cứu thấp. Sau 2 ngày chúng tôi tiến …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB mất dữ liệuRate this post Ngày 18/5/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Trường – 09736xx169. Ổ cứng laptop Western 1TB model WD10JPVX bị mất dữ liệu do khách hàng thực hiện thao tác nhầm. Toàn bộ dữ liệu ổ cứng được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Trường …

Read More »