Blog Layout

Recover data HDD Seagate 250GB bị chết cơ

recover data-seagate-250GB

Recover data HDD Seagate 250GB bị chết cơ5 (100%) 2 votes – Ngày 28/6/2017 recover data cho khách hàng (O974975555). HDD Seagate 250GB modelST3250310AS được khách hàng mang đến với Tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ data được cứu dữ liệu-137 Nguyễn Ngọc Vũ khôi phục và …

Read More »