Blog Layout

Cứu dữ liệu HDD Seagate 320GB bị format

7261 Seagate 320GB bị format

Cứu dữ liệu HDD Seagate 320GB bị format5 (100%) 1 vote Ngày 11-1-2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tùng SĐT 09820xx906. Ổ cứng Seagate 320GB do khách hàng thao tác format toàn bộ phân vùng dẫn đến mất dữ liệu. Data của anh Tùng được cứu lại thành công và bàn giao trong ngày.

Read More »