Blog Layout

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi cơ

0.0 00 Ngày 09/6/2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – 09870xx475. Ổ cứng Seagate 500GB model ST500DM002 đang trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kiểm tra kỹ thuật viên xác định ổ đang bị chết cơ, đĩa kém. Chúng tôi đã lấy lại thành công toàn bộ dữ liệu và tiến hành bàn giao …

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng 1/4 đầu từ

0.0 00 Ngày 08/6/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứn cho chị Hương – 09884xx982. Ổ cứng Desktop Seagate 500GB model 7200.11. Ổ cứng đang trong tình trạng bị lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém dẫn đến khách hàng không thể truy xuất được dữ liệu. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi thành công và bàn giao …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng cơ

0.0 00 Ngày 08/6/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tưởng – 09844xx989. Ổ cứng Desktop Western 250GB model WD2500AAKX đang trong tình trạng không nhận ổ. Nguyên nhân được tổ kỹ thuật xác định là chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của anh Tưởng được công ty cứu lại thành công và bàn giao đầy đủ.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơ

0.0 00 Ngày 07/6/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Phương – 09860xx499. Ổ cứng laptop Toshiba 320GB model MQ01ACF032, khách hàng mang ổ cứng đến công ty trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân do ổ cứng đang bị chết cơ, đĩa kém, vật tư hiếm. Toàn bộ data đã được khôi phục thành công và bàn …

Read More »
Call Now Button