Blog Layout

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng 1/4 đầu từRate this post Ngày 08/6/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứn cho chị Hương – 09884xx982. Ổ cứng Desktop Seagate 500GB model 7200.11. Ổ cứng đang trong tình trạng bị lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém dẫn đến khách hàng không thể truy xuất được dữ liệu. Tất …

Read More »

Lấy lại dữ liệu Thé ADATA 16GB mất định dạng

Lấy lại dữ liệu Thé ADATA 16GB mất định dạngRate this post Ngày 08/6/2018 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ cho chị Xuân – 09896xx424. Thẻ ADATA 16GB bị mất dữ liệu do khách hàng không cẩn thận thực hiện thao tác định dạng. Dữ liệu trong thẻ được chứng tôi lấy lại thành công và bàn giao cho chị …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng cơRate this post Ngày 08/6/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tưởng – 09844xx989. Ổ cứng Desktop Western 250GB model WD2500AAKX đang trong tình trạng không nhận ổ. Nguyên nhân được tổ kỹ thuật xác định là chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của anh Tưởng được công ty …

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB đầu từ lỗiRate this post Ngày 07/6/2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – 09049xx363. Ổ cứng Hitachi 320GB model HDS7210_320, mang đến công ty trong tình trạng không nhận. Nguyên nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu đã được chúng tôi khôi phục thành …

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơRate this post Ngày 07/6/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Phương – 09860xx499. Ổ cứng laptop Toshiba 320GB model MQ01ACF032, khách hàng mang ổ cứng đến công ty trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân do ổ cứng đang bị chết cơ, đĩa kém, vật tư hiếm. Toàn …

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB hỏng cơRate this post Ngày 07/6/2018 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Xuân – 09112xx666. Ổ cứng PC Western 320GB model WD3200AAKX đang trong tình trạng không nhận. Tổ kỹ thuật đã bắt tay kiểm tra và xác định ổ cứng đang bị chết cơ, đĩa kém, khả năng cứu …

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi cơRate this post Ngày 07/6/2018 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn – 09664xx293. Ổ cứng laptop Hitachi 320GB model HTS5430_320A7 mang đến công ty trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kỹ thuật viên kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu …

Read More »