Blog Layout

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB lỗi cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB lỗi cơRate this post Ngày 22-3-2018 khôi phục dữ liệu cho anh Nghĩa SĐT 09887xx888. Ổ hdd Seagate 1TB, model: ST1000LM035 đang trong tình trạng bị chết cơ, ổ đã bị can thiệp. Công ty đã khôi phục thành công dữ liệu cho anh Nghĩa và bàn giao cho khách hàng.  

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB format

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB formatRate this post Ngày 22-3-2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Trang, anh Hạnh SĐT 09363xx128/ O913O9O984. Ổ cứng Western 320GB, model: WD3200LPVX đang trong tình trạng mất dữ liệu ổ D. Dữ liệu được chúng tôi lấy lại thành công và bàn giao cho chị Trang.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơRate this post Ngày 22-3-2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyên SĐT 09888xx669. Ổ cứng Western 320GB, model: WD3200AAKX được công ty nhận lại trong tình trạng bị chết cơ, đĩa kém, khả năng phục hồi thấp. Công ty đã tiến hành cứu dữ liệu thành công và bàn giao …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từRate this post – Ngày 12/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVM cho anh Minh (o1226 335 505). Tình trạng ổ không hoạt động. Chúng tôi tiến hàng kiểm tra xác định ổ lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng. …

Read More »

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

21-3 Samsung 80GB hỏng cơ

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ5 (100%) 2 votes Ngày 21-3-2018 recover dữ liệu ổ cứng cho khách hàng _ Nam Đinh SĐT 09376xx888. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ đang trong tình trạng ổ bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được công ty recover thành công và gửi lại cho khách hàng.

Read More »