Blog Layout

Cứu dữ liệu USB 8gB mất dữ liệu

Ngày 24/3/2018 cứu dữ liệu usb cho anh Thành – 08982xx166. USB 8gB của anh Thành bị mất dữ liệu do cho bạn mượn để copy, khi nhận về mới phát hiện không còn dữ liệu trong usb. Kỹ thuật viên đã kiểm tra và phát hiện ra nguyên nhân mất dữ liệu do virus. Dữ liệu của anh Thành …

Read More »
Call Now Button