Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây

Rate this post

Lưu trữ đám mây là một tiện ích mà hiện nay nhiều cá nhân và tổ chức thường sử dụng để lưu trữ dữ liệu của mình.

lưu trữ đám mây

1.Thông tin về lưu trữ đám mây

Lưu trữ đám mây là một mô hình lưu trữ dữ liệu trong đó các dữ liệu kỹ thuật số được lưu trữ trong hồ sơ hợp lý, lưu trữ vật lý trên nhiều máy chủ (và thường là địa điểm), và các môi trường vật lý thường được sở hữu và quản lý bởi một máy chủ. Các nhà cung cấp lưu trữ đám mây có trách nhiệm giữ các dữ liệu sẵn có và dễ tiếp cận, bảo đảm môi trường vật lý để bảo vệ và chạy.

Dịch vụ lưu trữ đám mây có thể được truy cập thông qua một thiết bị như máy tính có kết nối với đám mây, một dịch vụ web giao diện lập trình ứng dụng (API) hoặc bởi các ứng dụng sử dụng API. Người dùng thường sử dụng đám mây lưu trữ của các nhà cung cấp dịch vụ nhằm sao lưu dữ liệu quan trọng của tổ chức.

2.Kiến trúc điện toán mây

Đám mây lưu trữ dựa trên cơ sở hạ tầng ảo hóa cao và cũng giống như điện toán đám mây diện rộng trong các điều khoản của giao diện truy cập, khả năng phục hồi dữ liệu dường như là tức thời, đa dạng, khả năng mở rộng, khả năng lưu trữ lớn. Dịch vụ lưu trữ đám mây có thể được sử dụng từ một dịch vụ ngoài nhà ơi (Amazon S3) hoặc triển khai tại chỗ.

Đám mây lưu trữ thường chỉ dùng để chỉ một đối tượng tổ chức phục vụ việc lưu trữ, nhưng thuật ngữ này đã được mở rộng để bao gồm các loại hình lưu trữ liệu mà bây giờ là có sẵn như là một dịch vụ và như lưu trữ khối.

Dịch vụ lưu trữ đối tượng như lưu trữ Amazon S3 và Microsoft Azure, phần mềm lưu trữ đối tượng đối tượng như OpenStack Swift, hệ thống lưu trữ đối tượng như EMC Atmos, EMC ECS và Hitachi Content Platform và các dự án nghiên cứu phân phối lưu trữ như OceanStore,…

3.Ưu điểm của lưu trữ đám mây

– Các công ty chỉ cần trả tiền cho việc lưu trữ khi họ thực sự sử dụng, thường tiêu thụ trung bình trong 1 tháng. Điều này không có nghĩa là lưu trữ đám mây là ít tốn kém, chỉ là nó phải gánh chịu chi phí hoạt động chứ không phải chi phí vốn.

– Các doanh nghiệp sử dụng lưu trữ đám mây có thể cắt giảm tiêu thụ năng lượng của họ lên đến 70% khiến cho một doanh nghiệp có thể tiết kiệm hiệu quả hơn. Ngoài ra ở những đơn vị cung cấp họ phải đối mặt với việc tiêu thụ quá nhiều năng lượng, do đó họ sẽ trang bị thêm công cụ cho việc quản lý nó để giữ chi phí của mình là thấp nhất.

– Doanh nghiệp có thể lựa chọn đám mây lưu trữ, hoặc hỗn hợp hai sự lựa chọn. Ví dụ như tính liên tục của hoạt động (COOD), khôi phục thảm họa (DR), an ninh (PII, HIPAA, SARBOX, IA/CND), và lưu trữ hồ sơ pháp luật, quy định và chính sách.

– Bạn có thể thực hiện bảo dưỡng lưu trữ, chẳng hạn như mua dung lượng lưu trữ bổ sung.

– Đám mây lưu trữ cho phép người dùng truy cập ngay tới một loạt các nguồn tài nguyên và các ứng dụng lưu trữ trong cơ sở hạ tầng của tổ chức khác thông qua một giao diện dịch vụ web.

– Đám mây lưu trữ có thể được sử dụng để sao chép các hình ảnh máy ảo từ đám mây đến các địa điểm tại chỗ hoặc thêm một hình ảnh máy ảo từ một vị trí tại chỗ lên các thư viện hình ảnh trên đám mây. Ngoài ra, lưu trữ đám mây có thể được sử dụng để di chuyển hình ảnh máy ảo giữa các tài khoản người dùng hoặc giữa các trung tâm dữ liệu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button