Tag Archives: ổ cứng Bad sector

Khôi phục data ổ cứng Laptop Hitachi 750GB

Khôi phục dữ liệu HTS5475750

– Ngày 1/3/2017 khôi phục data cho anh Đăng (O973271789). Ổ đĩa cứng Hitachi laptop 750GB model: HTS5475750. Biểu hiện không truy xuất được phân vùng ổ D,E. Nguyên nhân ổ cứng máy tính Bị bad sector nặng. Dữ liệu được cứu thành công sau 1 ngày.

Read More »

Khôi phục dữ liệu data Hitachi 500GB bad nhẹ

– Ngày 25/2/2017 khôi phục data cho anh Phương (O912905008). Đĩa cứng Hitachi 500GB model: HTS545050 được khách hàng mang đến trong tình trạng ổ cứng không hoạt động, treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bad nhẹ. Data được recover xong sau 1 ngày.  

Read More »
Call Now Button