Admin

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từ

– Ngày 12/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVM cho anh Minh (o1226 335 505). Tình trạng ổ không hoạt động. Chúng tôi tiến hàng kiểm tra xác định ổ lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.  

Read More »
Call Now Button