Admin

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi đầu từ

0.0 00 – Ngày 12/9/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVM cho anh Minh (o1226 335 505). Tình trạng ổ không hoạt động. Chúng tôi tiến hàng kiểm tra xác định ổ lỗi 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.  

Read More »

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB Bad Sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

0.0 00 – Ngày 17/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HM251JI cho anh Cường(O1657566989). Tình trạng ổ bị bad sector, đã chạy ScanDisk hỏng cấu trúc dữ liệu. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ ngay trong ngày.

Read More »
Call Now Button