Tag Archives: cứu dữ liệu Hải Dương

Lấy lại data ổ cứng Western 500GB bị mất dữ liệu

Lấy lại data-WD500GB

5.0 01 Ngày 2/6/2017 lấy lại data cho khách hàng ở Hải Dương là anh Nghiêm (O1635885945). Ổ cứng Western 500Gb model: WD5000AZLX. Nguyên nhân mất dữ liệu do khách hàng bấm nhầm chương trình Active@KillDisk mất phân vùng. Chúng tôi đã khôi phục thành công toàn bộ data cho anh.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng cơ

cứu dữ liệu WD10EZRX

0.0 00 – Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX cho anh Bình ở Hải Dương (o1657600816) ngày 12/7/2016. Ổ cứng được khách hàng gửi chuyển phát nhanh lên trong tình trạng hỏng cơ. Dữ liệu đã được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.  

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu

0.0 00 Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX  cho anh Lập ở Hải Dương – 0979826618 vào ngày 11/05/2016. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do khách hàng chia lại ổ đã thao tác nhầm, làm chuyển định dạng ổ cứng. Trong ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi và …

Read More »

Lấy lại dữ liệu hdd PC Western không nhận

lấy lại dữ liệu WD5000AAKX

0.0 00 Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng ở Hải Dương – 0934335792. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu hdd PC Western vào ngày 05/04/2016. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Ổ cứng được khách hàng gửi chuyển phát nhanh lên trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân ổ …

Read More »

Khôi phục HDD Western laptop mất dữ liệu

khoi phuc du lieu 26.1.06 WD2500BEVT

0.0 00 Khôi phục HDD Western laptop bị mất dữ liệu do ghost windows nhầm. Khách hàng chạy phần mềm nhưng không thành công. Ngày 26/01/2016 Dữ liệu được trả cho chị Mai Anh ở Hải Dương – 01676138757/ 0976628941. Ổ cứng laptop Western model: WD2500BEVT.

Read More »
Call Now Button