Blog Layout

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi cơ

0.0 00 Ngày 07/6/2018 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn – 09664xx293. Ổ cứng laptop Hitachi 320GB model HTS5430_320A7 mang đến công ty trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kỹ thuật viên kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được chúng tôi lấy lại thành công và bàn giao …

Read More »
Call Now Button