Blog Layout

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng cơ

0.0 00 Ngày 08/6/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tưởng – 09844xx989. Ổ cứng Desktop Western 250GB model WD2500AAKX đang trong tình trạng không nhận ổ. Nguyên nhân được tổ kỹ thuật xác định là chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu của anh Tưởng được công ty cứu lại thành công và bàn giao đầy đủ.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB chết cơ

0.0 00 Ngày 07/6/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Phương – 09860xx499. Ổ cứng laptop Toshiba 320GB model MQ01ACF032, khách hàng mang ổ cứng đến công ty trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân do ổ cứng đang bị chết cơ, đĩa kém, vật tư hiếm. Toàn bộ data đã được khôi phục thành công và bàn …

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi cơ

0.0 00 Ngày 07/6/2018 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn – 09664xx293. Ổ cứng laptop Hitachi 320GB model HTS5430_320A7 mang đến công ty trong tình trạng không nhận ổ. Sau khi kỹ thuật viên kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được chúng tôi lấy lại thành công và bàn giao …

Read More »
Call Now Button