Blog Layout

Cứu dữ liệu box Western 1TB bị bad

0.0 00 Ngày 04/6/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Lộc – 09893xx805. Box WD 1TB bị mất dữ liệu do thao tác người dùng. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng đang bị Bad, khách hàng đã để đè dữ liệu. Dữ liệu được chúng tôi cứu lại thành công và bàn giao trong ngày.

Read More »

Cứu dữ liệu thẻ Lexar 32GB đòi format

0.0 00 Ngày 04/6/2018 cứu dữ liệu thẻ nhớ cho anh Nam – 09876xx047. Thẻ Lexar 32GB bị mất định dạng, đòi format khiến cho khách hàng không thể truy xuất được dữ liệu. Công ty chúng tôi đã cứu thành công toàn bộ dữ liệu thẻ nhớ cho anh Nam và bàn giao data trong ngày.

Read More »
Call Now Button