Blog Layout

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị dính virus mã hóa

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị dính virus mã hóaRate this post Ngày 01/6/2018 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Trang _ Bình Thuận – 09190xx137. Ổ cứng laptop Seagate 320GB model ST9500325AS gửi chuyên phát nhanh đến công ty trong tình trạng ổ đang bị dính Virus mã hóa đòi tiền chuộc. Chúng tôi …

Read More »

Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu HDD Western 500GB đầu từ lỗiRate this post Ngày 31/5/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Bắc – 09831xx161. HDD laptop western 500GB model WD5000BMVV không nhận. Nguyên nhân được xác định là đầu từ lỗi, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Tất cả dữ liệu của anh Bắc được chúng tôi khôi phục …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb bị lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb bị lỗiRate this post Ngày 31/5/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Linh – 09722xx145. Ổ cứng laptop Samsung 320GB model HM321HI không nhận. Nguyên nhận do đầu đọc đang bị lỗi. Toàn bộ data được công ty khôi phục thành công và bàn giao lại cho anh Linh sau 1 ngày.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB bị lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB bị lỗi đầu từRate this post Ngày 31/5/2018 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thuân _ Bắc Ninh – 09878xx468. Ổ cứng Western 250GB model WD2500AAKX gửi chuyển phát nhanh đến công ty trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân xác định là ổ bị lỗi đầu từ. Chúng tôi …

Read More »