Blog Layout

Cứu dữ liệu thẻ Lexar 32GB đòi format

Ngày 04/6/2018 cứu dữ liệu thẻ nhớ cho anh Nam – 09876xx047. Thẻ Lexar 32GB bị mất định dạng, đòi format khiến cho khách hàng không thể truy xuất được dữ liệu. Công ty chúng tôi đã cứu thành công toàn bộ dữ liệu thẻ nhớ cho anh Nam và bàn giao data trong ngày.

Read More »
Call Now Button