Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ

Khôi phục dữ liệu hdd Western 500GB chết cơ

0.0 00 – Ngày 8/2/2017 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Văn Anh (O912005389). Hdd Western 500GB model: WD5000AAKX. Tình trạng ổ cứng không hoạt động. Nguyên nhân chết cơ. Tất cả data được cứu và bàn giao cho quý khách sau 2 ngày.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính Hitachi 80GB

0.0 00 – Ngày 7/2/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính cho chú Trí (O904141537). Ổ cứng Hitachi 80GB model: HTS541680 được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Trong ngày data của quý khách được khôi phục.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 500GB chết cơ

0.0 00 – Ngày 24/01/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng máy tính laptop cho chị Chi (O904168868). Ổ cứng Seagate 500Gb Model: ST500LT012 mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ. Toàn bộ data của khách hàng được cứu đầy đủ và bàn giao sau 1 ngày.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 500GB chết cơ

cứu dữ liệu WD5000BMVW

0.0 00 – Ngày 25/7/2016 cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 500GB model: WD5000BMVW cho anh Đức  (o987689934). Tình trạng ổ cứng bị đánh rơi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định bị chết cơ. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng.  

Read More »

khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị chết cơ

khôi phục dữ liệu WD500BPVT

5.0 02 – Ngày 23/7/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD500BPVT cho anh Việt ở Lạng Sơn (o987668565). Ổ cứng của khách hàng được mang đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chêt cơ.  Dữ liệu của anh Việt được khôi phục 100% và bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ ổ cứng Seagate desktop 250GB

Lấy lại dữ liệu ST250DM000

0.0 00 – Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 250GB model: ST250DM000 cho khách hàng ở Hải Phòng  (o934268666) ngày 20/7/2016. Ổ cứng được khách hàng được khách hàng gửi chuyển phát nhanh lên trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu …

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Desktop Seagate 320GB chết cơ

cứu dữ liệu Seagate 320GB

0.0 00 – Cứu dữ liệu ổ cứng desktop Seagate 320GB  cho anh Quốc (o902230585) ngày 20/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận, kêu lọc cọc. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi tiến hành phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau …

Read More »
Call Now Button