Tag Archives: Bad sector

Hiện tượng bad sector ổ cứng là gì?

hiện tượng bad sector ổ cứng

0.0 00 bad sector ổ cứng là một lỗi ổ cứng có khả năng cao xảy ra ở tất cả các ổ cứng, nó phát sinh do bề mặt đĩa kém và hiệu suất hoạt động của ổ cứng cũng bị giảm sút 1.Lỗi bad sector là gì? Hiện tượng bad sector ổ cứng là khi một phân vùng nhớ trên …

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB Bad sector nặng

phục hồi dữ liệu ST9500423AS

0.0 00 – Ngày 22/7/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB model: ST9500423AS cho chị Minh (o972573123). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không nhận, cắm vào máy tính bị treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bad sector nặng. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công sau 1 …

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB Bad Sector nặng

khoi phuc du lieu Seagate 160GB

0.0 00 – Ngày 21/7/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 160GB cho anh Cường (o1692652834). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng bị mất 1 phân vùng dữ liệu. Nguyên nhân ổ cứng bị Bad Sector nặng. Toàn bộ dữ liệu được khách hàng phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB bị Bad sector

phục hồi dữ liệu WD2500AVVS

0.0 00 – Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AVVS cho anh Đức (o975924589) ngày 20/7/2016.  Hiện tượng ổ cứng kết nối với máy tính bị treo đơ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad nặng

Phục hồi dữ liệu Toshiba 320GB

0.0 00 – Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB cho anh Huy (o961617607) ngày 18/7/2016.  Hiện tượng ổ cứng không truy xuất được dữ liệu. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector nặng. Dữ liệu được phục hồi thành công bà bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu cứng di động Samsung 1TB Bad sector

cứu dữ liệu ST100LM024

0.0 00 – Cứu dữ liệu cứng di động Samsung 1TB model: ST100LM024 cho anh Vũ (o904850695) ngày 15/7/2016. Ổ cứng  khách hàng mang đến trong tình trạng bị mất phân vùng ổ cứng. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định Bad sector nặng. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi  và bàn giao lại cho khách …

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB Bad Sector nặng

Khôi phục dữ liệu Seagate 500GB

0.0 00 – Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB cho anh Tú (o932327553) ngày 15/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng cắm vào máy tính bị treo đơ. Nguyên nhân ổ cứng bị Bad Sector nặng. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »
Call Now Button